Vítejte na stránkách Czech Garrison of the 501st Legion!

Czech Garrison působí na území ČR jako jedna z „posádek“ celosvětové organizace 501. legie. Jsme ryze dobrovolnická kostýmová organizace sdružující kostýmy "záporáků" ze světa Star Wars. Zaměřujeme se na kostýmovou činnost na profesionální úrovni a snažíme se tak dostat Star Wars do širšího povědomí. Pod heslem "i záporáci mohou být hrdinové" se navíc věnujeme charitativní činnosti na místní i celonárodní úrovni - svými kostýmy se snažíme rozdávat radost a pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí.

Doufáme, že Vám naše stránky pomohou získat o naší organizaci co nejvíce informací a že zde naleznete vše, co Vás zajímá. Pokud hledáte informace o našem poslání, činnosti, mateřské organizaci (známé jako 501. legie), podmínkách členství nebo byste rádi získali více informací o naší charitativní činnosti, právě pro Vás je určena sekce Náš Garrison.

Chcete-li pozvat naši jednotku na svoji akci, zeptat se na něco, co jste na našem webu nenašli, nebo byste rádi s naší organizací zahájili spolupráci, nahlédněte do sekce Kontakty.

A hlavně mějte na paměti:

I ZÁPORÁCI MOHOU BÝT HRDINOVÉ!

Naše poslání a zaměření

Naše organizace zastupuje 501. legii na území ČR. Jelikož jsme jednou z jejích „posádek,“ naše zaměření je od ní odvozeno. Jsme tedy ryze dobrovolnická kostýmová organizace sdružující kostýmy „záporáků“ ze světa Star Wars. Zaměřujeme se na kostýmovou činnost na profesionální úrovni a snažíme se tak dostat Star Wars do širšího povědomí. Pod heslem „i záporáci mohou být hrdinové“ se navíc věnujeme charitativní činnosti na místní i celonárodní úrovni - svými kostýmy se snažíme rozdávat radost a pomáhat těm, kteří neměli v životě tolik štěstí.

Zaměřujeme se převážně na dětské akce, kde svojí přítomností nejen navozujeme autentickou atmosféru ze Star Wars, ale zároveň se snažíme dětem přiblížit jejich hrdiny na dosah ruky. Účastníme se také různých festivalů pro mladé. Na takovýchto akcích máme vždy propagační stánek, kde si děti, ale i dospělí, mohou naše kostýmy prohlédnout, zdarma se s námi vyfotit a získat o naší činnosti další informace. Jakékoliv finanční prostředky, které získáme naší činností nebo obdržíme jako charitativní dar za naše účinkování, jsou zaevidovány a předány našemu charitativnímu partnerovi.

Náš Garrison

V Czech Garrison se snažíme být jedna velká rodina, která se stýká i mimo oficiální akce. Vzájemně si pomáháme a řešíme soukromé problémy a starosti. Členové pravidelně zakončují jednotlivé akce společným posezením, kdy mají příležitost nejen zhodnotit proběhlou akci, ale také si přátelsky popovídat. Vztahy mezi členy Czech Garrison jsou díky takovýmto akcím a setkáním opravdu vřelé. Velení Czech Garrison se navíc snaží všechny záležitosti se členy konzultovat, díky čemuž je zajištěn bezproblémový chod celé organizace.

Czech Garrison má vřelý přístup i k zájemcům o budoucí členství. Za tímto účelem vznikl post kadet Czech Garrison, který, ač nemá kostým, může jezdit na akce s námi a pomáhat svou činností například u propagačního stánku. Je to výtečná příležitost jak se seznámit s ostatními a velice rychle zapadnout do kolektivu. Klademe však velký důraz na preciznost a dodržování členských pravidel. Díky tomu jsme za dobu naší existence nemuseli na akcích řešit žádný závažný problém.

Všichni tuto činnost děláme dobrovolně a ve svém volném čase. I když je náš koníček finančně velice náročný, odměna za něj je nedocenitelná. Když vidíme kolem sebe rozzářené dětské tváře, víme, že naše činnost není zbytečná.

Náš Garrison a politika

Czech Garrison nemá svými kostýmy ani svou činností nic společného s politikou ani propagací extrémních pravicových hnutí, podobnost kostýmů je čistě náhodná. Na tuto věc klademe velký důraz. Naše pravidla pokrývají a tvrdě trestají jakékoliv zapojení členů do takovýchto hnutí a účast na akcích pravicového nebo levicového zaměření v kostýmech.

Pravidla 501. legie ošetřují i trestní minulost našich žadatelů o členství nebo členů samotných. K těmto věcem se přistupuje vždy individuálně a pečlivě.

Z Charty Legie vyplývá, že 501st Legion je apolitická organizace, distancující se od jakýchkoli politických stran a politicky využitelných akcí. Czech Garrison je touto Chartou vázán, a tudíž se nemůže účastnit akcí, jichž je možno využít pro propagaci politických cílů. Ač může být myšlenka akce pro dobrou věc, Legie si nemůže dovolit brát odpovědnost např. za využití fotografií pro politické účely.

Naše začátky

Czech Outpost, z něhož se později stal Czech Garrison, byl založen Radkem Křížem a Zdeňkem Klimovičem dne 22.2.2007, tehdy ještě jako samostatná jednotka na českém území, která nespadala pod klub známý jako 501. legie. Cílem bylo stejně tak jako v okolních zemích začít sdružovat fanoušky, kteří by si rádi pořídili kostýmy „záporáků“ ze světa Star Wars. Po vytvoření prvních webových stránek 23.3.2008 se připojilo prvních pět budoucích členů. Dne 28.3.2008 byla podána přihláška o připojení Czech Outpost k 501. legii s počtem tří členů. 19.9.2008 byla tato žádost přijata, a tak na českém území vzniklo oficiální zastoupení 501. legie pod názvem „Czech Outpost of the 501st Legion.“ Na webu Legie byla tato informace oznámena 21. 9. 2008 a setkala se s velice kladnými ohlasy:

„Velká armáda České republiky.
Středoevropané se mohou těšit na okamžik, až Palpatine zavítá do Prahy, neboť 501. má nyní v České republice své oficiální zastoupení v podobě Outpostu. Členové zdejší organizace, jež neoficiálně funguje již od roku 2007, se zavazují propagovat Star Wars s výrazným zaměřením na veřejně prospěšnou a charitativní činnost. Gratulujeme!“

(Dean Plantamura, TK-899, Carolina Garrison)

S dalším rozmachem Czech Outpost nikdo nepočítal. Mysleli jsme si, že o takovouto organizaci nebude v České republice zájem. Naše překvapení bylo o to milejší, když jsme ke konci roku 2009 měli již 15 aktivních členů a zájemců o členství stále přibývalo. Rok 2010 se nesl ve znamení dalšího rozvoje, podařilo se nám navázat spolupráci s významnými partnery a sponzory, kteří nám svojí pomocí ještě více pomáhají dělat radost dětem. Štěstí naši jednotku neopustilo ani v roce 2011, kdy jsme v první půlce roku dosáhli počtu 27 aktivních členů. Díky tomu jsme mohli požádat o převedení naší jednotky z označení Outpost na Garrison. Koncilem 501. legie bylo naší žádosti vyhověno dne 05.08.2011. Neustálý nárůst členů, počet pozvánek na akce a plná podpora naší mateřské organizace 501. legie nám stále dokazuje, že cesta, na kterou jsme se vydali, byla tím správným směrem. I záporáci mohou být hrdinové!

Radek Kříž
TK-2232, zakladatel Czech Garrison